Free Delivery And Returns For Every Order!
Menu
Καλάθι αγορών

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφόμενων όρων χρήσης και πώλησης(εφεξής από κοινού: οι «Όροι») πριν (α) την περιήγηση στην ιστοσελίδα www.krinaki.com, (β) την χρήση οιασδήποτε υπηρεσίας διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας και (γ) πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτής, καθώς η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκ των παραπάνω ενεργειών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιστοσελίδα www.krinaki.com εφεξής: η «Ιστοσελίδα» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΡΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ» με Α.Φ.Μ.062296094 (εφεξής: η «Επιχείρηση»). Η Επιχείρηση εμπορεύεται ενδεικτικά:

Χρυσά κοσμήματα (Κολιέ, Κρεμαστά, Σταυροί , Βραχιόλια, Σκουλαρίκια, Δαχτυλίδια

Το εργαστήριο της Επιχείρησης βρίσκεται στην οδό ΡΟΜΒΗΣ 22 – 10562 ΑΘΗΝΑ.

Τα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται προς πώληση στην Ιστοσελίδα και αναφέρονται ανωτέρω κατηγοριοποιημένα, θα αναφέρονται εφεξής ως τα «Προϊόντα». Οι παρόντες Όροι ενημερώνουν κάθε πιθανό χρήστη της Ιστοσελίδας για τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρηση θα ολοκληρώσει την πώληση και παράδοση των Προϊόντων, τα οποία θα έχουν παραγγελθεί.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κάθε σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του χρήστη και της Επιχείρησης διέπεται αποκλειστικά και μόνο από τους Όρους που αναφέρονται κατωτέρω. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς.

2. H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων ανά πάσα στιγμή, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης. Εφαρμοζόμενοι όροι είναι αυτοί οι οποίοι ισχύουν κατά τον χρόνο τοποθέτησης της παραγγελίας.

3. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους παρόντες Όρους.

4. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, τότε επιβάλλεται να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση μιας παραγγελίας από τον χρήστη για ένα προϊόν το οποίο διατίθεται προς πώληση στην Ιστοσελίδα, προϋποθέτει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται πριν την παραγγελία του.

5. Η συμμετοχή στην υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του χρήστη. Κατά συνέπεια, αν ο χρήστης δεν διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει Προϊόντα από την Ιστοσελίδα, οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες ή άλλοι) αναλαμβάνουν την ευθύνη για την παραγγελία και την εξόφλησή της. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη.

6.Η Επιχείρηση δηλώνει ότι στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας ή να απεικονίζονται στοιχεία άλλων ιστοσελίδων, οι οποίες ανήκουν σε ή / και διαχειρίζονται από τρίτους. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτό τον διακομιστή και οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις παρέχονται (ως έχει) χωρίς καμία εγγύηση. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένης και της αποζημίωσης για ηθική βλάβη), η οποία προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και ότι αναγνωρίζει πως δεν είναι δυνατόν η Επιχείρηση(παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλλει)να εγγυηθεί πως δε θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή λάθη στο περιεχόμενό της.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο ανήκει στην Επιχείρηση ή σε τρίτους οι οποίοι έχουν συμβληθεί με αυτήν και προστατεύεται από το νόμο. Απαγορεύεται αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. Η εμφάνιση του υλικού αυτού στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος χρήσης του

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΚΥΡΩΣΗ  

1. Για την σύναψη σύμβασης χονδρικής πώλησης με τον χρήστη απαιτείται το ονοματεπώνυμό του, το ΑΦΜ, η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας του, το τηλέφωνο επικοινωνίας του και το e-mail του. Οι πληροφορίες αυτές είναι απολύτως εμπιστευτικές.

2. Για την διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας, η Επιχείρηση παρέχει την δυνατότητα της δωρεάν αποθήκευσης συγκεκριμένων στοιχείων μέσω της εγγραφής στην Ιστοσελίδα, η οποία θα ολοκληρώνεται με τη χρήση {ονόματος χρήστη} και {κωδικού πρόσβασης}. Σε αυτή την περίπτωση, ο εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να συνάψει σύμβαση πώλησης αναφέροντας μόνο το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης συντομεύοντας με αυτό τον τρόπο την συγκεκριμένη διαδικασία. Οι παραγγελίες γίνονται εγγράφως μέσω του διαδικτύου με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, η οποία υπάρχει στην Ιστοσελίδα. Η πώληση ολοκληρώνεται την στιγμή που ο χρήστης ενημερώνεται ότι η παραγγελία του έχει αποσταλεί.

3. Πριν την αποστολή της παραγγελίας πέραν της γνώσεως των παρόντων Όρων, ο χρήστης ενημερώνεται και για τα εξής στοιχεία: 1) τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που παραγγέλνονται.2) τη συνολική τιμή σε ευρώ των προϊόντων που παραγγέλλονται,τον ανάλογο Φ.Π.Α και κάθε άλλη (τυχόν) πρόσθετη επιβάρυνση. 3) τις λεπτομέρειες εκτέλεσης της παραγγελίας (πληρωμή , χρόνος παράδοσης κ.ά.).

Οι τιμές πώλησης των Προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης και πάντοτε πριν την τελική τιμολόγηση του προϊόντος. Ο χρήστης θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για τις αλλαγές πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του χρήστη.

4.Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία του μέσω ηλεκτρονικής επιστολής 24 ώρες από την στιγμή εγκρίσεως της. Επιπρόσθετα, για φορολογικούς λόγους, ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει μία υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι επιστροφής ή ακύρωσης της παραγγελίας.

5.Το κόστος επιστροφής και ασφάλισης προϊόντων ακυρωμένης παραγγελίας επιβαρύνει τον χρήστη. Προϊόντα ειδικής παραγγελίας, όπως είναι οι βέρες ή προϊόντα τα οποία χαράσσονται π.χ κλειδοθήκες, προπληρώνονται και δεν γίνεται δεκτή η για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή ήαλλαγή τους.

6.Ο χρήστης δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση krinakihandmadejewelry@gmail.com είτε μέσω τηλεφώνου στο τηλέφωνο 210-3245993.Η Επιχείρηση αφού εξετάσει διεξοδικά το παράπονο θα επικοινωνήσει με τον χρήστη το συντομότερο δυνατόν.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η προσφορά των Προϊόντων της Ιστοσελίδας είναι σε ισχύ όσο τα Προϊόντα εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων γνωστοποιείται στον χρήστη μετά τη τοποθέτηση της παραγγελίας με προσωπικό μήνυμα.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Το παραστατικό που εκδίδεται είναι Δελτίο αποστολής - Τιμολόγιο . Το παραστατικό είτε παραδίδεται στον χρήστη εφόσον αυτός έχει επιλέξει την παραλαβή του Προϊόντος από το φυσικό κατάστημα είτε θα αποστέλλεται μαζί με το Προϊόν στην επιλεγμένη από τον χρήστη διεύθυνση αποστολής.

2.Για την αποστολή ή παραλαβή της παραγγελίας χρειάζεται να γίνει ολική εξόφληση του τιμολογίου.

3. Η πληρωμη γίνεται μεσω

EUROBANK: IBANGR66 0260 2220 0008 5020 0664 364 ΒΙC:ERBKGRAA

(στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο στο οποίο έχει γίνει η παραγγελία καθώς και τον αριθμό αυτής. Επιθυμητή θα ήταν η αποστολή του καταθετηρίου στο e-mailkrinakihandmadejewelry@gmail.com

4. Σε περίπτωση μη εξόφλησης μιας παραγγελίας η παραγγελία αυτή ακυρώνεται αυτόματα χωρίς καμία ευθύνη από την πλευρά της Επιχείρησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Τα προϊόντα αποστέλλονται από την Επιχείρηση δωρεάν εντός Ελλάδος στον τόπο που θα υποδειχθεί από το χρήστη (με εξαίρεση τις περιοχές οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες από τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς).

2.Τα προϊόντα αποστέλλονται από την Επιχείρηση στο εξωτερικό με τα Ελληνικά ταχυδρομεία και με την ανάλογη χρέωση, όπως ορίζεται από το τιμολόγιο των Ελληνικών ταχυδρομείων

3.Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ανωτέρα βία σημαίνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός εκτός του ελέγχου της Επιχείρησηςτο οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης εκ μέρους της Επιχείρησης, εν όλω ή εν μέρει οποιασδήποτε υποχρέωσης της από τη σύμβαση.Εάν τέτοιου είδους περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός τότε η σύμβαση πώλησης αυτόματα ακυρώνεται χωρίς αποζημίωση.

4. Η κυριότητα των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται από την Επιχείρηση στον χρήστη μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος.

5. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται πάντοτε με ευθύνη του χρήστη.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Ο χρήστης δύναται εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων να υπαναχωρήσει από την σύμβαση με την Επιχείρηση.Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν γίνεται δεκτή καμία υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης.Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης στις βέρες και σε όσα προϊόντα έχουν χαραχθεί με βάση τις προτιμήσεις του αγοραστή, σύμφωνα με όσα ορίζονται και ανωτέρω.

2. Εφόσον ο χρήστης υπαναχωρήσει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων, η Επιχείρηση θα επιστρέψει στον χρήστη όλα τα χρήματα τα οποία έλαβε από αυτόν χωρίς κανένα επιπλέον έξοδο. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα επιστροφής των Προϊόντων στην Επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο που έγινε η είσπραξή τους. Τα Προϊόντα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, το ειδικό καρτελάκι, καθώς και οι ετικέτες του Προϊόντος δεν πρέπει να έχουν φθαρεί, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται κάθε είδους τροποποίηση του προϊόντος. Η Επιχείρηση δικαιούται να καθυστερήσει την πληρωμή μέχρι να παραλάβει πίσω τα Προϊόντα. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν τον χρήστη. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιστρέψει ο ίδιος τα Προϊόντα στο φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης.

3. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση δικαιούται εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν της παραγγελίας με άλλο ίσης αξίας.

4. Τα δικαιώματα ακύρωσης και υπαναχώρησης δεν πρέπει να συγχέονται με την περίπτωση ελλατωματικών προϊόντων καθώς αυτά καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους και υπεύθυνη για την αντικατάσταση τους ή για την οποιαδήποτε μορφή επισκευής τους είναι η Επιχείρηση.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του χρήστη, εφόσον ο τελευταίος δώσει τη συγκατάθεσή του, για τη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Τα e-mails χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό. Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) γίνεται μόνο στους χρήστες, οι οποίοι έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν.

2. Η Ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες, οι οποίοι έχουν αποδεχθεί την υπηρεσία newsletter, να την αρνηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμούν, οπότε το e-mail τους διαγράφεται οριστικά από την βάση δεδομένων. Τα newsletters τα οποία λαμβάνει ο χρήστης με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής χρήστη στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του.

 

3. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη συλλέγονται από την Επιχείρηση αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την Ιστοσελίδα και της επικοινωνίας με τον χρήστη για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την τιμολόγηση, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση τυχόν αιτημάτων του χρήστη, καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας (email, SMS, κ.ο.κ.). Όλα τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της Ιστοσελίδας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής του χρήστη, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Ο χρήστης είναι σε θέση να έχει οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα του, καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των στοιχείων του, αλλά και τη διαγραφή του ως εγγεγραμμένου χρήστη. Επίσης, ο χρήστης δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά του εκ των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του χρήστη διατηρούνται από την Επιχείρηση μόνον για όσο χρόνο ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές μαζί του και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή του.

4. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Επιχείρηση. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: i) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών, ii) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση κλπ) από τις συνεργαζόμενες εταιρείες και iii) τα δεδομένα που επιτρέπουν, μέσω της χρήσης cookies λειτουργικότητας, την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site και για λόγους marketing όπως διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη, μέτρησης της επισκεψιμότητας των χρηστών, εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου στο χρήστη και βοηθούν τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας να βελτιώνουν το περιεχόμενο της με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους χρήστες, χωρίς να μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητα του χρήστη. Το σύνολο πάντως των δεδομένων προστατεύονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997.Η δε Επιχείρηση ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Επιχείρηση δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ως άνω Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.